Liên thông hệ CĐ lên ĐH Thương Mại hệ chính quy

07/07/2016 11:22:53 -- 185 lượt xem

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :        /TB - ĐHTM                                                  Hà Nội, ngày      tháng 02  năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2016

Căn cứ thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học;

      Căn cứ thông tư số 08/2015/TT- BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học ban hành kèm theo thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại,

            Trường đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học cấp bằng chính qui, kỳ thi tháng 5 năm 2016.

1. Ngành đào tạo

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

1-  Kế toán

2- Quản trị kinh doanh

 

1-  Kế toán

2- Quản trị kinh doanh

           3- Tài chính ngân hàng

2.      Tổ chức đào tạo

2.1 Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2.2 Thời gian đào tạo: Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học từ 2,5 đến 3 năm.

                                     Hệ Liên thông từ Cao đẳng  lên Đại học từ 1,5 năm đến 2 năm

2.3 Địa điểm đào tạo:  tại trường đại học Thương Mại.

* Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

3. Cấp bằng tốt nghiệp: Danh hiệu Cử nhân – Hình thức đào tạo Chính quy .

4. Đối tượng tuyển sinh:

            Công dân Việt Nam cỏ đủ các điều kiện sau được tham gia dự tuyển:

  1. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cùng khối ngành ( đối với liên thông từ trung cấp ), có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp cùng ngành ( đối với liên thông từ cao đẳng ) với ngành đào tạo ở bậc đại học. Nếu bằng tốt nghiệp do các cơ sở nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận.
  2. Đủ sức khỏe theo qui định hiện hành.
  3. Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Môn thi tuyển

- Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

- Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

- Ngành Tài chính Ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại.

6. Hình thức và địa điểm thi:        - Hình thức thi: Tự luận.

                                                            - Địa điểm thi: tại trường đại học Thương Mại.

7. Phương thức xét tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào điểm dưới năm (5.00) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển.

8. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi

8.1 Hồ sơ dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

8.2 Thủ tục nộp hồ sơ

Thí sinh mua hồ sơ và nộp hồ sơ cùng lệ phí thi và lệ phí ôn thi tại Trường Đại học Thương Mại. Chỉ nhận hồ sơ do Trường đại học Thương mại phát hành và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định ở mục 8.1. Khi đến nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính bằng tốt nghiệp và bản chính kết quả học tập để đối chiếu.

9. Kế hoạch tuyển sinh: Trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 15/ 04 /2016.

            - Nhận hồ sơ đến hết ngày 10/5/2016

            - Tổ chức ôn tập từ ngày  10/5/2016

             - Dự kiến  thi  vào ngày 28,29/5/2016            

             Sau khi thi tuyển 01 tháng, thí sinh trực tiếp liên hệ với khoa Tại chức trường đại học Thương Mại để biết kết quả. Số trúng tuyển nhà trường có giấy báo cho từng thí sinh tới làm thủ tục nhập học.          

10. Thông báo kết quả trúng tuyển

- Kết quả thi, Điểm chuẩn xét tuyển  và Danh sách trúng tuyển được công bố trên Websites của Trường Đại học Thương mại (http://www.vcu.edu.vn)

- Số thí sinh trúng tuyển nhà trường có giấy báo cho từng thí sinh tới làm thủ tục nhập học.

Thông tin chi tiết liên hệ tại: 

Địa chỉ: P601 Tầng 6, nhà A, Trường Cao đẳng Công nghiệp in, km 1,5 đường 32 ( đường cầu diễn mới) Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 04 35746 212  -  Hotline:   0964 720 303   -     0916 603 405

(Liên hệ trước khi đến mua hồ sơ,và nộp hồ sơ  tránh nhầm lẫn địa chỉ.

Hỗ trợ online

0977 884 782