THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 1 NĂM 2017

14/03/2017 22:15:31 -- 821 lượt xem

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Số: 63 / ĐĐ-SĐH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 1 NĂM 2017

 

Căn cứ Quyết định số 5778/QĐ-BGDĐT, ngày 09 tháng 12 năm 2014 “v/v cho phép trường Đại học Đông Đô đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh”; Quyết định số 75/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2016 “v/v cho phép trường Đại học Đông Đô đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế”; Quyết định số 2130/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 06 năm 2016  “v/v cho phép trường Đại học Đông Đô đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kiến trúc”; Quyết định số 2680/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 08 năm 2016 “v/v cho phép trường Đại học Đông Đô đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành cụ thể như sau:

 1. NGÀNH TUYỂN:
 • QUẢN LÝ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
 • TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - QUẢN LÝ KINH TẾ
 • QUẢN TRỊ KINH DOANH    
 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH.

            Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/5/2014.

 1. HỒ SƠ DỰ THI.
 2. Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);
 3. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;
 4. 3. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng); giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);
 5. Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);
 7. 6. 04 ảnh 4x6, 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

            (Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

           - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 20 tháng 3 năm 2017. Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 16/4/2017 học chuyển đổi và ôn thi.

         - Thời gian thi dự kiến tháng 4 năm 2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ:            CƠ SỞ 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Tầng 6 nhà A số 38 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35746212 –  0964 720 303 /0912 219 239.

            - Website http://www.khoaxaydung.vn     -     Email: bichlienxd@hdiu.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như thông báo,

- HĐQT, BGH (để b/c),

- Lưu: SĐH, VT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tĩnh

 

Hỗ trợ online

0977 884 782