THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

25/05/2017 09:46:03 -- 187 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số      /TB-ĐHHB

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

 

            Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình độ đào tạo thạc sĩ; Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

 

 1. Đối tượng và điều kiện dự thi
  • Về văn bằng
 1. a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp với chuyên ngành thi tuyển
 2. b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành thi tuyển (phải học bổ sung kiến thức các môn học được yêu cầu trước khi dự thi)

1.2 Có lý lịch bản thân rõ ràng và đủ sức khỏe để học tập

 1. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

TT

Ngành/Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Tin cơ sở

1

Công nghệ thông tin

Tiếng Anh

Toán rời rạc

Tin cơ sở

2

Quản lý kinh tế

Tiếng Anh

Nguyên lý kinh tế

Khoa học quản lý

3

Tài chính ngân hàng

Tiếng Anh

Nguyên lý kinh tế

Nghiệp vụ TC&NH

4

Quan hệ công chúng

Tiếng Anh

Triết học

PR đại cương

 1. Thời gian đào tạo: 2 năm, chia thành 4 học kỳ
 2. Hình thức đào tạo: Đào tạo chính quy
 3. Bằng tốt nghiệp: Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, học viên được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành theo học, hình thức đào tạo chính quy
 4. Yêu cầu về môn Tiếng Anh

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn môn thi Tiếng anh:

 1. a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành
 2. b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.
 3. c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài
 4. d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực tương đương trình độ B1 trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận
 5. Hồ sơ học viên:

- Phiếu đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận hợp pháp và dấu giáp lai ảnh)

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm đại học

- Bản sao công chứng Giấy khái sinh

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng)

- Bảng điểm chuyên đổi (nếu có)

- 02 phòng bì (dán tem, ghi rõ tên và địa chỉ sau ảnh)

- 04 ảnh (3x4)(trong vòng 6 tháng, ghi rõ học tên, ngày tháng, nơi sinh sau ảnh)

- Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh

 1. Học bổ sung kiến thức

            Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đào tạo phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học của trường.

a) Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành

- Nhóm 1: ngành đúng, phù hợp: Ngành Tài chính – Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính tín dụng; Tài chính lưu thông tiền tệ; Đầu tư tài chính.

- Nhóm 2: ngành gần, có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị kinh doanh; Tài chính - Bảo hiểm ; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị các ngành lĩnh vực chuyên biệt.

Nhà trường  sẽ căn cứ vào các học phần trong bảng điểm của người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Tài chính – Ngân hàng  đã nêu trên, để đề xuất với nhà trường yêu cầu người học đó bổ sung các môn học cần thiết khác.

b) Danh mục các môn học bổ sung kiến thức

Danh mục các ngành phù hợp và ngành gần: Đối với nhóm 2 ngành gần, phải hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức, trước khi dự thi gồm:

- Đối với ngành đúng, phù hợp (Nhóm 1): không phải học bổ sung

- Đối với ngành gần ( Nhóm 2): phải  hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức, trước khi dự thi. Nội dung kiến thức bổ sung đối với đối tượng thuộc ngành gần gồm các kiến thức cơ bản vể Tài chính – Ngân hàng gồm:

 

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Tài chính tiền tệ

3

 

Tài chính doanh nghiệp

3

 

Quản trị ngân hàng

3

 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

 

 1. Mức thu học phí, lệ phí
 2. a) Học phí toàn khóa học: 45.000.000đ
 3. b) Lệ phí đăng ký dự thi, học chuyển đổi

            - Phí hồ sơ:                            50.000 đồng

            - Phí xét duyệt hồ sơ:           250.000 đồng

            - Lệ phí thi:                           300.000 đồng/môn

            - Lệ phí ôn tập:                     1.500.000 đồng/môn

            - Học phí học chuyển đổi, bổ sung kiến thức theo tín chỉ: 400.000đ/tín chỉ

 1. Kế hoạch tuyển sinh

- Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 31 tháng 05 năm 2017

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2017

 1. Địa điểm thu hồ sơ

      Địa chỉ:    Tầng 6 nhà A trường Cao đẳng Công nghiệp in

                        Số 36, đường Cầu Diễn, TP Hà Nội

                        Điện thoại: 0466755159; Hotline: 0973529629

 

 

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      GS.TSKH Đặng Ứng Vận

 

Hỗ trợ online

0977 884 782